1. בכל מקום בתקנון זה שבו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לשני המינים.
 2. אתר האינטרנט של הוצאת חצבני (להלן: "האתר") הינו אתר מכירות שבאמצעותו יכולים גולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם לרכוש כותרים מקטלוג הוצאת חצבני וכן ספרים של הוצאות ספרים אחרות לשיקולם של מפעילי האתר. בנוסף, מציג האתר תכנים, ידיעות, כתבות וביקורות הקשורים בספרים שרואים אור בהוצאה ובסופרים הקשורים אליה. האתר הינו בבעלות חברת זיו חצבני בע"מ.
 3. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר. הוצאת חצבני שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי ההשתתפות מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 4. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
 5. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את פרטיו האישיים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי או אמצעי תשלום אחר. הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו בחברה ולא יועברו לשום גורם אחר.
 6. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו .
 7. החיוב אינו מיידי אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי, ובהתאם לאספקת המוצר ללקוח.
 8. המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע”מ (אלא אם צויין אחרת במפורש) ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הספרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח על פי המחירים המעודכנים. הוצאת חצבני רשאית להציע באתר מבצעים הטבות והנחות.  כמו כן, רשאית ההוצאה בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. רישומי המחשב של הוצאת חצבניבלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 1. תמונות הספרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. ההוצאה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הספרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 2. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 18 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת בעלי האתר.
 3. במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 4. הוצאת חצבני לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 5. הוצאת חצבני לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

13.. הוצאת חצבני שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. ההוצאה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הוצאת חצבני ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית הוצאת חצבני להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 2. במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית הוצאת חצבני, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .
 3. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.
 4. מחירי המוצרים באתר, דמי המשלוח, תנאי האספקה ומספר התשלומים האפשריים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

 

 1. הוצאת חצבני שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

משלוחים

– משלוחים לישראל

המשלוחים בישראל ובשטחים הנתונים בשליטתה מתבצעים באמצעות דואר ישראל או חברות שילוח מישתנות . לבחירתכם שתי אפשרויות משלוח:

– משלוח רגיל בדואר ישראל בעלות של 8 ₪ אספקה בהתאם ללוחות הזמנים של דואר ישראל

– משלוח עד הבית בעלות 27 ש״ח אספקה עד 8 ימי עסקים

רכישה בסכום העולה על 200 ש״ח תזכה אתכם במשלוח חינם עד הבית.

 

– משלוחים לחו״ל

לא יתבצעו בשלב זה משלוחים לחו"ל

ביטול עסקת רכישה שנערכה באמצעות החנות המקוונת

ביטול עסקה דרך החנות המקוונת של הוצאת בבל ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם, באמצעות הודעה על ביטול עסקה שתועבר להוצאת חצבני בדואר אלקטרוני לכתובת service@hatzbani.com.

בעת ביטול העסקה יש לציין את סיבת הביטול עקב:

 1. פגם בספר
  2. אי התאמה בין הספר שסופק לבין הספר שהוזמן
  3. אי אספקת הספר במועד שנקבע
  כספו של הלקוח יושב בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. הספר יוחזר להוצאת בבל על חשבונה.

במקרה של ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף לעיל, הספר יוחזר להוצאת בבל על חשבון הלקוח. הלקוח יזוכה על העסקה בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מערך הקנייה או 100 ש"ח (לפי הנמוך מביניהם),  בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר/ים  בהוצאה.

 

אבטחת מידע ופרטיות

– החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר הלקוח. פרטי הלקוח המוזנים באתר מוצפנים בטכנולוגית SSL . החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

– סליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות חברות סליקה חיצוניות, אשר עומדות בתקן העולמי DSS , PCI , ותיעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלו.

במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

קניין רוחני

– מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.