כל אדם שכותב ספר ילדים חייב להיות קודם כל ילד בנשמתו, היכולת לדבר אל ילדים ברעיונות "גדולים" ו"בגובה העיניים" במקביל, בשפה שלהם מחד ומילים חדשות ומחדשות מאידך, היא יכולת קסומה השמורה למעטים.

אלו הם המחברים שלנו :