הוצאת חצבני מבקשת להודות לגופים והתורמים אשר מסייעים לפיתוח וקידום המיזם :

 מועצת הפיס לתרבות ואמנות – אנו מבקשים להודות למועצת הפיס לתרבות ואמנות על תמיכתה במיזם בשנת 2019, תמיכה אשר מאפשרת לנו להכפיל את מספר הספרים אשר יצאו בשנה זו וכן להשקיע בספרים אשר ללא תמיכה זו לא ניתן היה להוציאם לאור בשפה הערבית בשל העלויות הגבוהות הנדרשות להוצאתם.

עיריית חיפה, המחלקה לאחריות משותפת והאגף לתרבות – אנו מבקשים להודות לאגף לתרבות בעיריית חיפה ולמחלקה לאחריות משותפת על תמיכתם במיזם ושיתוף הפעולה אשר באמצעותו יגיעו ספרי ההוצאה לילדי העיר הן ברמת הספר והן ברמת פעילויות ומופעים תרבותיים אשר יופקו על בסיס הספרים לטובת ילדי חיפה.

אנו מבקשים גם להודות לכל התומכים אשר תמכו בנו בפרויקט מימון ההמונים אשר סייע להנעת המיזם ולהוצאת חמשת הספרים הראשונים בשנת 2018.